Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

A www.programok.hormonharmonia.hu weboldal böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a www.programok.hormonharmonia.hu használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért! Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja!

Üzemeltetői adatok

Cégnév: Eperjesi Katalin Klára ev
Székhely: 1037 Budapest, Kolostor út. 19.
Adószám: 73102902-1-41
Nyilvántartási szám: 23081082
Szerződés nyelve: magyar
Elérhetőség: kati@hormonharmonia.hu
Telefon: 06 70 4268834
Ügyvezető: Eperjesi Katalin

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A www.programok.hormonharmonia.hu weboldalon info-termékeket, e-bookokat, online tanfolyamokat és szolgáltatásokat lehet megvásárolni.

A termékeknél és szolgáltatásoknál megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek.

Az árak a végleges fogyasztói árak, és magyar forintban (Ft) kerülnek feltüntetésre. A házhoz szállítás díját az adott termékek ára nem tartalmazza.

A megjelenített termékek kizárólag online/a weboldal szoftverén keresztül rendelhetőek meg. Az árak a végleges fogyasztói árak. A házhoz szállítás díját az adott termékek ára nem tartalmazza.

Az elektronikus termékek, mint e-bookok és elektronikus tanfolyamok és programokat az eladó akkor teljesíti, amikor azok vételára kiegyenlítésre kerül, illetve a vevő akkor kap elektronikus hozzáférést hozzájuk, ahogy a meghirdetett program és azok egyes fejezeteinek órarendje azt lehetővé teszik, melyről a résztvevő tájékoztatást kap a program bevezetőjében.

Az elektronikus termékek azonnal teljesülő szolgáltatásnak minősülnek, azaz esetükben az elállási jog nem gyakorolható.

Regisztráció

A www.programok.hormonharmonia.hu weboldalon történő vásárláshoz regisztráció szükséges.

A termékek vagy szolgáltatások megrendelésekor szükségünk van nevére, címére és e-mailcímére az elektronikus számla kiállítása érdekében.

A megrendelés folyamata

 A megrendelő felületen töltse ki a szükséges mezőket, majd kattintson a Megrendelem gombra.

Rendszerünk a megrendelésről egy automatikus levelet küld Önnek, amelyre hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban elérhetőségeink bármelyikén.

A megrendelés akkor válik élővé, ha azt e-mailben visszaigazoljuk.

Az e-mailben történő rendelés-visszaigazolás a rendelés leadásától számított maximum 48 órán belül meg kell érkeznie. Amennyiben rendeléséről nem kapott visszaigazolást, ellenőrizze postafiókjának telítettségét és a SPAM vagy PROMÓCIÓK mappát, vagy győződjön meg róla, hogy rendelését valóban elküldte. Rendelése a rendelés visszaigazolásától számít érvényesnek.

Fizetés

A rendelésről elektronikus számlát (E-számlát) állítunk ki, amit elektronikus úton kap meg, a megadott e-mail címre.

Előre utalásos fizetési mód esetén az átutalás bankszámlánkra érkezését követően adjuk fel a megrendelést. A rendelésről e-mailben küldünk visszaigazolást, melyben a banki adatokat is elküldjük.

Banki adatok:

Eperjesi Katalin

OTP Bank

11773054-09010257-00100000

IBAN szám: HU12117730540901025700000000

SWIFT Kód: OTPVHUHB

Bankkártyás fizetés esetén a fizetést követően fog a megadott e-mail címre értesítést kapni, ami tartalmazza a rendelés visszaigazolását.

Bankkártyával gyorsan és biztonságosan fizethet a Barion-on keresztül.

Ha a bankkártyás fizetést választja, a rendelés véglegesítése után a rendszer egy külső elektronikus fizetési rendszerre, a Barion–ra irányítja, ahol a bankkártya adatainak megadásával egyenlítheti ki a vásárlást.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Oktatási és egyéb szolgáltatásra vonatkozó rendelkezések

Eperjesi Katalin Klára ev (továbbiakban: Szolgáltató) az oktatási szolgáltatásait megrendelő ügyfelei (továbbiakban: Megrendelő) részére az online oktatási szolgáltatásokat (tanfolyamot/workshopot), egyéni konzultációt biztosít az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

A Megrendelő a számla kiegyenlítésével elfogadja, és magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának teljes kiegyenlítésétől számított 72 órán belül aktiválni.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti programokat a Szolgáltató a Megrendelővel szorosan együttműködve végzi. A Szolgáltató köteles a Megrendelő érdekeinek megfelelően eljárni.

Megrendelő elismeri, hogy Szolgáltató semmilyen ígéretet nem tett a sem a programmal kapcsolatban, sem a személyes sikerrel kapcsolatban. Elfogadja, hogy a sikere a programban teljes mértékben a saját tevékenységétől függ, és a programban ajánlottakat saját felelősségre alkalmazza.

Minden oktatási program tartalmi elemei a honlapon vannak részletesen feltüntetve. Ez magában foglalja a következőket:

  1. Elméleti tudás átadása szóban, és jegyzetként írásban.
  2. A programban meghatározott időtartamonként (2 hetente vagy havonta) Szolgáltató válaszol a Megrendelő egyéni kérdéseire.
  3. Amennyiben a program tartalmazza, Szolgáltató Facebook csoporttagságot biztosít Megrendelő számára, ahol további információkat oszthat meg vele.

A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat a Megrendelő felé kiszámlázni. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a meghatározott díjat az előre megbeszélt ütemezésben előre teljesíti és csak ezt követően kapja meg Megrendelő a szolgáltatáshoz a hozzáférést / belépési adatokat.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés elfogadásától és a Megrendelő első fizetésétől követően az adott programnál meghatározott ideig Szolgáltató teljesíti a fent leírtakat.

A szolgáltatás azonnal teljesülő szolgáltatásnak minősül, ami a szolgáltatás díjának átutalásával aktiválódik. A szolgáltatás megrendelésekor Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezek alapján Szolgáltató az elállásra nyitva álló 14 napos határidő lejárta előtt megkezdi a teljesítést, így Megrendelő tudomásul veszi, hogy azonnal teljesülő szolgáltatás révén az indokolás nélküli elállási jog nem érvényesíthető.

A Vércukor Kontroll Programra szolgáltató 10 napos pénzvisszafizetési garanciát vállal, ami a szolgáltatás díjának átutalásától számítódik. A szolgáltatás megrendelésekor Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezek alapján a váárlástól számított 11. napon a szolgáltatás azonnal teljesülő szolgáltatásnak minősül és így a 12. naptól az elállási jog nem érvényesíthető.

(Lásd a korábbi: Szolgáltatásra vonatkozó elállási jog pontban)

Továbbá Megrendelő egyetért azzal, hogy minden információ, ami vele megosztásra kerül, titkos, így azt nem jogosult másokkal megosztani. Ezért a program keretén belül nincs lehetőség megtérítésre, lemondásra.

A Megrendelő jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a programban meghatározott időtartam erejéig.

Megrendelőnek tilos tovább adnia harmadik félnek az általa megrendelt oktatás, szolgáltatás anyagait, illetve az oldalhoz történő hozzáférési adatait.

A Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat programban meghatározott ideig nyújtja a Megrendelő számára. A szolgáltatások megrendelése online, a Szolgáltató megrendelő űrlapjain, időpontfoglaló rendszerén keresztül történik. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy online megrendelés hiányában – mivel a számlázás nem kezdhető meg – a Szolgáltató nem köteles ügyintézést folytatni.

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, valamint a jelen ÁSZF-et, erről azonban legalább 15 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles a Megrendelőt honlapján, valamint a Megrendelő e-mail címén. Abban az esetben, ha a Szolgáltató üzembiztonsága igazolhatóan veszélybe kerül, a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal módosítani az ÁSZF-et, erről azonban köteles előzetesen írásos tájékoztatást (indoklást) nyújtani Előfizetőinek. Az előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra, valamint a számlatartozás esetén történő, adósságbehajtó társaság számára történő adatszolgáltatás.

A Szolgáltató felelőssége: a Szolgáltató maximum a neki fizetett díj erejéig vállal anyagi felelősséget. Kivételt képeznek az egyedi megállapodások.

Adatokért, adatvesztés ellen csak külön megállapodás esetén vállal felelősséget.

Titoktartási nyilatkozat: a Szolgáltató vállalja, hogy a vállalással kapcsolatban tudomására jutott adatokat szigorú üzleti titokként kezeli.

Szolgáltatásra vonatkozó elállási jog

Az eladó által a https://hormonharmonia.hu/ oldalon meghirdetett, és a https://programok.hormonharmonia.hu weboldalakon kínált elektronikus termékek (e-bookok, elektronikus oktatóanyagok, tanfolyamok, programok és workshopok) azonnal teljesülő szolgáltatásnak minősülnek, így az elállás joga rájuk nem vonatkozik.

Megrendelő egyetért azzal, hogy a szolgáltatás, amibe belekezd (a https://hormonharmonia.hu/ oldalon meghirdetett és a https://programok.hormonharmonia.hu oldalra feltöltött bármelyik programból) egy azonnal teljesülő szolgáltatás, amire ezért az elállás joga nem érvényesíthető. Továbbá megrendelő egyetért azzal, hogy minden információ, ami vele megosztásra kerül, titkosított, és azt nem jogosult a programon kívül megosztani. Ezért a program keretén belül nincs lehetőség lemondásra és visszatérítésre.

Az elálláshoz való jog elvesztése, valamint az azonnali teljesítésbe való beleegyezés a megrendelő részéről a fizetéskor történő elfogadással kerül megtételre.

Részlet a vonatkozó jogszabályból (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor):

  1. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát … 
  2. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  3. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

Jogi nyilatkozat

A honlapon átadott információk jellege

A https://programok.hormonharmonia.hu oldalon általános információkat igyekszünk adni a hormonális egyensúllyal kapcsolatban. Az információk kizárólag tájékoztató jellegűek, a szerző egyéni tanulmányainak és tapasztalatainak megosztására szolgálnak, információs jelleggel, nem értelmezhetőek diagnózisként vagy terápiás utasításként és nem helyettesítik az orvosi szakvéleményt és a dietetikus által előírt tanácsokat!

A feltüntetett információkat mindenki a saját felelősségére használja. Az átadott ismeretek egyéni gyakorlati alkalmazása kizárólag az olvasó saját felelőssége. A szerző semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget azok egyéni gyakorlati alkalmazását illetően semmilyen kárért, ami ezen információk akár közvetlen, akár közvetett felhasználásából származna.

Mindig kérje ki háziorvosa vagy más szakképzett egészségügyi szakember tanácsát valamely egészségügyi állapotra vagy az egészségére vonatkozó bármely kérdéssel, valamint bármilyen étrendi- és életmódbeli változtatással kapcsolatban, vagy táplálék-kiegészítő szedésének megkezdése előtt.

Szerzői jogok

A jelen weboldal böngészésével a felhasználó (olvasó) hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, Eperjesi Katalinnak (továbbiakban: tartalomszolgáltató, üzemeltető vagy szerző) a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa, és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel.

A weboldal teljes szöveges és grafikus tartalma, a szerző által (kati@hormonharmonia.hu e-mailcímről) kiküldött hírlevél sorozatok (publikálási időpont nélkül), a letölthető tanulmányok, a videók szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és Eperjesi Katalin szerző jogtulajdonát képezik.

A honlap tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb.) csak Eperjesi Katalin előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie – többek között – a Polgári Törvénykönyv 1957. évi IV. tv., a Büntető Törvénykönyv 1978. évi IV. tv., a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. és a Sajtóról szóló 1986. évi II. tv. vonatkozó rendelkezéseinek.

A weboldal üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá a közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel, vagy melyhez nem kérték a szerző előzetes hozzájárulását.

A weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a tartalomszolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a tartalomszolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

Kötbér a jogellenes használatért

A weboldal teljes szöveges és grafikus tartalma, a szerző által (kati@hormonharmonia.hu e-mailcímről) kiküldött hírlevél sorozatok (publikálási időpont nélkül), a letölthető tanulmányok, a videók szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és Eperjesi Katalin szerző jogtulajdonát képezik.

A weboldal mindennemű tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, terjesztése, nyilvános előadása, illetve eltorzítása, megcsonkítása tilos, ideértve, de nem kizárólag, a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is. A weboldal tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a szerző (Eperjesi Katalin) írásbeli hozzájárulását adta.

Ilyen esetekben a szerző neve (Eperjesi Katalin) és a forrás (az adott weboldal címe) kötelezően megjelenítendő, és csak a szerző által engedélyezett tartalom-részlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben.

Amennyiben a weblap tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, a weblap üzemeltetőjének engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 100.000 Ft + ÁFA, azaz napi egyszázezer magyar forint + ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldaltartalom 20 %-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére, amely közokirat.

Adatkezelés

A honlap használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át.

Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.

A honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

 Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti a rendeles@hormonharmonia.hu  címen.

 A teljes Adatkezelés Tájékoztató az alábbi linken érhető el.

——-     ——-     ——-     ——-     ——-

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló  17/1999 (II.5.) kormányrendelet, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Az üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a honlap első használata alkalmával válnak hatályossá felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

A www.programok.hormonharmonia.hu oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja Eperjesi Katalin Klára ev Általános Szerződési Feltételeit, továbbá Adatkezelési elveit.

A dokumentum utolsó módosítása 2024.03.20-án történt.